Under 2021 såldes Mosquit Invest AB´s aktier till dataTec AG med säte i Reutlingen, Tyskland.

Testhouse, som grundades av Mosquit Invest 2005, har med tiden blivit Nordens ledande oberoende distributör av test- och mätinstrument i Sverige, Finland och Estland.

Försäljningen genomfördes den 31/3 2021 och tillträde skedde den 1/7 2021